In memoriam Sibrand Hofstra

Sibrand

De wereld op z’n kop

Dat je hoofd zo zeer doet…

en je je lijf niet meer voelt…

en je allen achterlaat die je dierbaar waren.

Wat een stap, wat een onmacht, wat een pijn…

Op 12 mei 2023 is Sibrand Hofstra overleden. Pleitbezorger van het eerste uur voor een andere, een nieuwe(re) vorm van hulpverlening in de GGz. Het dwingt ons om hem hier te eren voor zijn tomeloze inzet en zijn verbondenheid met velen. Zijn eigenheid was zijn grote kracht om ons te raken. Het schuurde regelmatig tussen hem en anderen - ook met de cliëntmedezeggenschap van de Dimence Groep, maar vaak met een hoger doel van zijn kant ‘om de hulpverlening te verbeteren’. Hij had zijn informant binnen de Dimence Groep en het was lastig om de ontwikkelingen binnen de cliëntmedezeggenschap te lezen in het GGz-beraad-nieuws. Mede om die reden was er een periode afstand, die net weer was overbrugd.

Sibrand was een netwerker pur sang; hij kon het verhaal op papier zetten; leesbaar voor iedereen. De drijvende kracht achter het GGz beraad; de belangenbehartigingsorganisatie in de GGz die alle cliëntenraden van GGz instellingen in Overijssel hebben opgericht.

We gaan hem missen. Als collega, als ervaringsdeskundige, als belangenbehartiger en als vriend.

De Roos van Elisabeth postuum zou passend zijn.

Cliëntmedezeggenschap Dimence Groep.