Publicaties

Layout bovenaan pagina

Basiscursus Medezeggenschap

Medezeggenschap? ‘Waar gaat dat eigenlijk over?’

Doe mee aan de basiscursus medezeggenschap

 

De cursus bestaat normaliter uit vier bijeenkomsten van een dagdeel. Aangezien we de cursus door omstandigheden digitaal geven via ‘Teams’, zal de cursus opgeknipt worden. Momenteel is nog niet bekend in hoeveel bijeenkomsten, dat hangt af van ieders veerkracht. De duur van de bijeenkomst passen we daarom aan aan de omstandigheden. Maar eerst is er een kennismakingsbijeenkomst op maandag 1 maart om 14.00 uur. Cursusleider is Huub te Braake, coach/adviseur medezeggenschap bij de Dimence Groep.

Let wel: het is een experiment om digitaal samen te werken op deze manier. Dat vraagt ook enige inschikkelijkheid van jouw kant. Als we niet starten, verspelen we veel tijd en dat is jammer.

 

De cursus legt een goede basis om te werken in één van de vier raden van de Dimence Groep of één van de commissies. Behalve theorie is er veel tijd voor verwerking van de informatie. Dat gebeurt samen in kleine opdrachten. Daarnaast leer je je zelf ook beter kennen, omdat de cursus een appẻl doet op je kernkwaliteiten: waar ben jij goed in?

 

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • De Dimence Groep en de vier stichtingen: kernwaarden, ambities, werkgebied
  • Doel van medezeggenschap
  • De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018: rechten en plichten
  • Profiel van een raadslid
  • Partnerschap en participatieladder
  • Advies en de procedure
  • Hoe werken we (samen)?
  • Contact met de achterban en netwerken
  • Werkplan, begroting
  • De rollen in de raad.

 

Enthousiast geworden, doe mee! En ervaar het plezier om te werken in de cliënten- of adviesraad. Opgave via: h.tebraake@dimencegroep.nl onder vermelding van je naam, woonplaats, voorkeur cliënten-of adviesraad/commissie of reeds lid. Deelname is gratis! Een cursusmap wordt toegestuurd.

Oh ja, er is ook een vervolgcursus voor gevorderden.

 

Diverce

Diverce nummer 1 2021
Diverce nummer 4 2020
Diverce nummer 3 2020
Diverce nummer 2 2020
Diverce nummer 1 2020
Diverce nummer 4 2019
Diverce nummer 3 2019
Diverce nummer 2 2019
Diverce nummer 1 2019
Diverce nummer 4 2018
Diverce nummer 3 2018
Diverce nummer 2 2018