Basiscursus Medezeggenschap

Basiscursus Medezeggenschap

Medezeggenschap? ‘Waar gaat dat eigenlijk over?’

Ben je nieuw in medezeggenschapsland, doe mee aan de basiscursus medezeggenschap.

De cursus bestaat normaliter uit vier bijeenkomsten van een dagdeel. Aangezien de cursus door omstandigheden digitaal geven wordt via ‘Teams’, zal de cursus opgeknipt worden in korte webinars van ongeveer een uur. Het aantal en de duur van de bijeenkomsten hangen af van ieders veerkracht.

Eerst is er een kennismakingsbijeenkomst.

Cursusleider is Huub te Braake, coach/adviseur medezeggenschap bij de Dimence Groep.

De cursus legt een goede basis om te werken in één van de vier raden van de Dimence Groep of één van de commissies. Behalve theorie is er veel tijd voor verwerking van de informatie. Dat gebeurt samen in kleine opdrachten. Daarnaast leer je je zelf ook beter kennen, omdat de cursus een appẻl doet op je kernkwaliteiten: waar ben jij goed in?

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • De Dimence Groep en de vier stichtingen: kernwaarden, ambities, werkgebied
  • Doel van medezeggenschap
  • De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018: rechten en plichten
  • Profiel van een raadslid
  • Partnerschap en participatieladder
  • Advies en de procedure
  • Hoe werken we (samen)?
  • Contact met de achterban en netwerken
  • Werkplan, begroting
  • De rollen in de raad.

Enthousiast geworden, doe mee! En ervaar het plezier om te werken in de cliënten- of adviesraad. Opgave via: h.tebraake@dimencegroep.nl onder vermelding van je naam, woonplaats, voorkeur cliënten-of adviesraad/commissie of reeds lid. Deelname is gratis! Een cursusmap wordt toegestuurd.

Oh ja, er is ook een vervolgcursus voor gevorderden.