Belangenbehartiging, lotgenoten, voorlichting, vraagbaak, luisterend oor.... 

Voor en door cliënten: Inloop, activiteiten, herstelcursussen in de regio 

 

Autisoos – informatie en ontmoeting van mensen met autisme  

Fresiastraat 55 Zwolle 

Elke laatste woensdagavond van de maand 

www.autisoos.nl   

 

De Lighthouse – huiskamer voor ontmoeting rond sociale armoede 

Troelstralaan 45, Waterkwartier, Zutphen 

Kantoortijden 

 

Focus Zwolle - open centrum voor activiteiten, herstelcursussen en ervaringsdeskundigheid 

Zerboltstraat 63, 8022 RW Zwolle   

www.focuszwolle.nl 

Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur 

 

Herstelcentrum De Ruimte - open centrum voor activiteiten, herstelcursussen en ervaringsdeskundigheid 

Fresiastraat 55 8013 SN Zwolle 

Kantoortijden 

 

Inloop bij DOS 37 

Schout Doddestraat 46 - Twenterand 

Iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur 

 

Inloophuis Mensdoormens  

Hagedoorn aan de Wilgenstraat 11 Almelo 

www.mensdoormens.nl 

Kantoortijden   

 

Inloophuis Borne  

Wijkcentrum De Letterbak, Clematishof 6 Borne 

Woensdag van 13.00 - 16.00 uur, zondag van 17.00 - 20.00 uur 

 

Stichting Cliëntenbond GGZ Deventer e.o. - Een vereniging van/voor en door (ex)cliënten van de GGZ 

Lange Zandstraat 15, Deventer 

zondag van 14.00 -16.00 uur 

 

Zelfregiecentrum Deventer - open centrum voor inloop, activiteiten en herstelcursussen 

Lange Zandstraat 15, Deventer  
www.vriendendienstendeventer.nl 

maandag - donderdag 8.30 -16.00 uur 

 

Zelfregiecentrum Raalte - open centrum voor inloop, activiteiten en herstelcursussen 

Kerkstraat 13, Raalte 

www.vriendendienstendeventer.nl 

maandag en woensdag 9.00 -16.00 uur 

 

ZiN - laagdrempelige ontmoetingsplek 

Marnixhoes, Marnixstraat 1, Hengelo 

dinsdag- en donderdagmorgen van 09.00 - 13.00 uur