CCR i.o. in gesprek met Raad van Toezicht

foto

Nog net voor de kerstdagen was de afvaardiging van de cliënten-, patiënten-, en adviesraden in gesprek met de Raad van Bestuur. Onderwerp van gesprek onder andere de begroting voor 2022 van het concern en de wijze waarop de medezeggenschap op dit moment functioneert in relatie tot klantenpanels of andere vormen van raadpleging. Het verschil zet hem in 'medeweten' of 'samen beslissingen nemen' (en/of coproduceren) volgens de regels van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ). De medezeggenschapsladder helpt om hier inzicht in te krijgen.ladder