Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht 

Als je te maken krijgt met de geestelijke gezondheidszorg krijg je te maken met rechten die samenhangen met opname of behandeling. Vaak is helemaal niet zo duidelijk wat deze rechten precies inhouden, terwijl ze wel belangrijk zijn. De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is deskundig op het gebied van gezondheidsrecht. 

Regelmatig hoor ik dat mensen verbaasd zijn dat er gezondheidsrecht bestaat. Dat verbaast me niet helemaal. Wanneer je leest dat er een Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bestaat, kan je het nog uit de titel opmaken. Maar bijvoorbeeld in het burgerlijk wetboek zijn de gezondheidsrechten wat meer ‘verstopt’.  

Hiernaast zijn er nog verschillende andere wetten, besluiten en richtlijnen die belangrijk zijn wanneer je te maken krijgt met opname in en behandeling door de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zoals bijvoorbeeld de Tabaks- en rookwarenwet en de Zorgverzekeringswet. 

Aan de Dimence Groep zijn patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) verbonden. Zij zijn deskundig op het gebied van gezondheidsrecht. Zo kunnen zij vragen beantwoorden als bijvoorbeeld: 

Het ik recht op een kopie van mijn dossier? 

Mag ik meepraten over mijn behandeling?  

Ik heb een crisismaatregel. Wat betekent dat? 

Ik heb een brief gekregen waarin mij gevraagd wordt om een zorgkaart in te vullen. Wat is een zorgkaart? Kan je me helpen? 

Ook kan een pvp je advies geven en ondersteunen wanneer je een klacht heb, bijvoorbeeld over je behandeling. 

Patiëntenvertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, laagdrempelig en hebben een geheimhoudingsplicht. Heb je vragen of klachten die te maken hebben met opname en behandeling? Neem gerust contact op met de pvp! 

Linda Paay

 logo