GGz-beraad Overijssel: In memoriam

sibrand

Laat je zien, laat je horen!

Sibrand vatte in deze, door hém bedachte slogan, het doel van het GGz-beraad Overijssel treffend samen.

Het GGz-beraad is opgericht op 11 mei 2011 en bestond uit een platform van cliëntenraden van Dimence, Mediant en RIBW, de WMO-groep Twente en IJsselvecht het CIDO, Trimaran en Focus Zwolle.

Sibrand heeft zich 12 jaar lang met volle kracht ingezet voor de emancipatie, belangenbehartiging en weerbaarheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als gerijpte ervaringswerker, zo staat op zijn LinkedIn profiel, was hij een duizendpoot. Zo schreef hij de nieuwsbrief die inmiddels een trouwe lezersschare van ruim 900 abonnees kent. Verzorgde hij tal van bijeenkomsten, initieerde hij het 5-jarig lustrumfeest in 2016 in Deventer, regelde hij tal van netwerkborrels in Sally O Brian’s of het Leger des Heils in Zwolle, voerde hij vele debatten met politici en ambtenaren of met vernieuwende experts op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid. Sibrand fixte het allemaal en vond er ook de fondsen voor. Een van zijn laatste acties was het aanpassen van de statuten, waardoor we nu de ANBI-status hebben. Dat was niet zijn favoriete klus, want van de systeemwereld, ook in de GGZ, was hij nu niet bepaald een groot fan.

Als bestuur van het GGz-beraad Overijssel herinneren we ons Sibrand als de inspirator, een echte netwerker en een noeste werker. Maar ook als iemand die graag scherp aan de wind voer en zijn mening gaf. Met een Zwolse wethouder voerde hij eens een pittig gesprek voor publiek. De ambtenaar die meekwam, gaf achteraf kwaad aan dat hij niet meer op een nieuwe afspraak hoefde te rekenen. Maar Sibrand streed voor alles wat van én voor mensen met psychische kwetsbaarheid zelf belangrijk was! Vaak zei hij ‘het moet van onderop komen, en niet vanuit de overheid en instituties’.

Hij was ook attent, deelde graag kadootjes uit. Hij kende alles en iedereen en was altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in GGZ-land. Geïnspireerd door voorbeelden elders gaf Sibrand de aanzet voor de GGZ-ervaringsdeskundige makelaars die nu actief zijn in Staphorst en Zwartewaterland.

Sibrand, lieve vriend, als bestuur gaan we jou ontzettend missen. De gesprekken die we hadden in jullie woonkamer en in de tuin met de poezen. We wisten van jouw eigen psychische kwetsbaarheid. We zijn heel dankbaar dat we jou hebben mogen kennen. Je stem is nu gedoofd. Maar we gaan ons uiterste best doen door te gaan met het gedachtegoed dat jij ons voorleefde. ‘Laat je zien, laat je horen!’

Namens GGZ-beraad Overijssel, Gerda, Gerry, Remko en Xanter