Jaarverslag Adviesraad Clientenbelangen

raad

JAARVERSLAG ADVIESRAAD CLIENTENBELANGEN

WMO-DIVISIE  2021

Samenstelling Adviesraad

De adviesraad bestond in 2021 uit de volgende leden:

Jan Korterink, Jan Besselink, Will de Wreede , Susan van Oosten, Joke de Gooijer, Jacob Bos.

Corona heeft de Adviesraad ook getroffen, waardoor Will een deel van het jaar niet kon deelnemen aan ons werk.

Coach/ondersteuner: Patricia Otto. Huub te Braake heeft een deel van het jaar de taken van Patricia waargenomen.

Secretaresse: Ria Wolfkamp-van Dam

Brandina Raap heeft in 2021 helaas afscheid moeten nemen. Tijdens een lunchbijeenkomst hebben we afscheid van Brandina genomen en van Christine Brinkman, die per 1 januari 2021 is afgetreden. Helaas ontvingen we in 2021 het bericht dat Christine aan de gevolgen van corona is overleden.

Heel fijn dat we in de persoon van Jacob Bos een nieuw lid van de Adviesraad mochten verwelkomen. Jacob is betrokken bij ons werk vanuit Jeugd ggz.

Bijeenkomsten Adviesraad en Centraal overleg

In 2021 hebben we 11 keer vergaderd als Adviesraad.

We hebben 13 keer overleg gehad met de Directie en/of specialisten.

Doordat de Centrale Cliëntenraad in 2021 formeel niet is ingesteld heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de Raad van Bestuur over onderwerpen die de hele organisatie betreffen. Ook overleg over het formeel regelen van een Centrale Cliëntenraad heeft een aantal keren plaatsgevonden Verder zijn we betrokken bij sollicitatieprocedures voor functies binnen de organisatie van de Dimence Groep als geheel.

Op de volgende pagina is op hoofdlijnen aangegeven wat we in 2021 als Adviesraad hebben behandeld.

Maart 2022.

Lees hier meer: 

jaarverslag (153.35 kB)