Jasper Wagteveld stopt per 1 mei bij de CR Dimence

jasper

Jasper Wagteveld stopt met zijn werkzaamheden voor de cliëntenraad Dimence en als vrijwilliger bij het team communicatie
Jasper is sinds 2008 actief in onze cliëntmedezeggenschap en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het positioneren van de cliëntmedezeggenschap.

“Ik ben dankbaar voor de afgelopen 14 jaar en ben trots dat we met een hele diverse club begrippen als co-creatie & shareddecionmaking echt lading hebben kunnen geven en daarbij heb ik ook prachtige mensen mogen ontmoeten. Al met al kijk ik heel plezierig terug op de afgelopen 14 jaar en ga ik vol goede moed verder in die boeiende, soms malle ggz-wereld”, licht Jasper toe.

We wensen Jasper al het goede en we hopen dat hij zich blijft inzetten voor het welzijn van mensen met psychische klachten en problemen.