Onafhankelijke cliëntondersteuning

Kijk op: https://adviespuntzorgbelangoverijssel.email-provider.nl/web/qpjw3rkkej/tf6muxxw1q/e0ehf0fvwq/g2xprplfyu

Onafhankelijke cliëntondersteuning in Overijssel

Cliëntondersteuning helpt mensen om de juiste zorg te vinden , te kiezen en te krijgen. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt waar hij of zij recht op heeft en welke zorg er voor hen beschikbaar is. Als je daar zelf niet uit komt, dan kunnen cliëntondersteuners helpen. 

Inwoners worden geholpen bij het vinden en begrijpen van de alle informatie over de zorg, over de mogelijkheden maar ook over rechten en plichten, over wachttijden en over de procedures.
Als het nodig is wordt geholpen bij het opstellen, bespreken en aanpassen van een persoonlijke zorgplan. Ook kan een cliënt een onafhankelijke cliëntondersteuner inzetten als hij of zij niet tevreden is over de zorg en er zelf niet meer weet hoe de problemen opgelost kunnen worden.

Cliëntondersteuners kunnen ook mantelzorgers ondersteunen. Cliëntondersteuning is kortdurend en sluit aan bij de vraag en de mogelijkheden van een cliënt.
Een inwoner hoeft niet voor de cliëntondersteuning te betalen.