Panel Psychisch Gezien

Het panel Psychisch Gezien
Het landelijke panel voor mensen met langdurige psychische problemen
Doet u ook mee?
Wij horen graag uw mening!

Voor wie?
Het panel Psychisch Gezien is voor mensen van 18 jaar en ouder die langere tijd last hebben van psychische klachten. Bijvoorbeeld als u beperkingen in het dagelijkse leven ondervindt van een psychose, een bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis.

Doe mee!
Door mee te doen aan het panel Psychisch Gezien ontstaat een beter beeld van de woon- en leefsituatie van mensen met een psychische aandoening binnen én buiten GGz-instellingen. Hierover waren voor de start van het panel geen recente landelijke gegevens bekend. De uitkomsten van panel-enquêtes zijn onder andere interessant voor u zelf, politici, beleidsmakers, hulpverleners en media (krant, TV, social media, websites). Als panellid ontvangt u automatisch alle nieuwsbrieven. Voor het invullen van een enquête krijgt u een kleine vergoeding.

Hoeveel tijd kost dat?
Als u zich opgeeft voor het panel, vult u enkele keren per jaar een enquête in. Het invullen hiervan kost maximaal een uur. Niet alle enquêtes zijn even lang, dus het kan ook zijn dat het invullen niet meer dan 10 minuten duurt. Bij inschrijving voor het panel kunt u verder aangeven of u ook benaderd mag worden voor een interview of groepsgesprek.

Wat wordt er gevraagd?
Uw visie, ervaringen en wensen zijn de basis voor de uitkomsten van het panel. Daarom wordt gevraagd wat u bijvoorbeeld vindt van nieuwe ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) of van de zorg die u mogelijk zelf ontvangt. Sinds de start in 2010 zijn er peilingen geweest met thema’s als (vrijwilligers)werk, sociale contacten, e-mental health en dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook zijn er groepsbijeenkomsten geweest, onder andere over de ervaringen met ondersteuning van familie, vrienden en professionals. Uitkomsten van enquêtes worden samengevat in factsheets, kijk op www.psychischgezien.nl/factsheets-en-downloads voor al het beschikbare materiaal.

Hoe zit het met mijn privacy?
Alle gegevens van panelleden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden zo bewaard dat ze niet gekoppeld kunnen worden aan personen. Niemand komt dus te weten wat u geantwoord heeft op de vragen. Uw adresgegevens worden zorgvuldig en apart van uw antwoorden bewaard. Deze gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor het panel en worden niet aan derden verstrekt.

Ik wil me aanmelden!
Nieuwe leden zijn van harte altijd welkom! Om lid te worden vult u eerst een aanmeldformulier in. Hierin wordt gevraagd naar gegevens over uw persoonlijke situatie (leeftijd, woonsituatie, dagelijkse bezigheden, de aard van uw psychische klachten).

De vragenlijst kunt u invullen op de website van het panel: www.psychischgezien.nl. Wilt u de aanmeldvragenlijst liever thuis ontvangen? U kunt dit doorgeven via de e-mail: panel@trimbos.nl of door te bellen naar 030-2959228.

Meer informatie over het panel Psychisch Gezien?
Bezoek de website www.psychischgezien.nl 
Of neem contact op met het panelteam: panel@trimbos.nl of 030-2959228