Patiëntenraad Transfore tekent overeenkomst met directie

Henk voorzitter

Een week eerder dan de Adviesraad Cliëntenbelangen tekende de Patiëntenraad Transfore al een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met zorginhoudelijk directeur Inge Korfage. Henk Brouwer, voorzitter van de Patiëntenraad en Inge Korfage bekrachtigden het voornemen voor goede samenwerking in gelijk genoemde notitie. Daarmee krijgt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) nog meer vorm binnen Transfore.