Wervingsweek cliëntmedezeggenschap

nn

Hier een impressie van de activiteiten van de vier stichtingsraden van de Dimence Groep in het kader van de wervingscampagne voor nieuwe leden voor de raden. Dit betreft:

de Adviesraad Cliëntenbelangen

de Cliëntenraad Dimence

De Cliëntenraad Mindfit

en de Patiëntenraad Transfore. 

Deze raden zijn weer vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van de Dimence Groep. 

Diverse cliënten, patiënten en gebruikers van de diensten /activiteiten nemen ook deel aan werkgroepen, focusgroepen of panels. Ook daarvoor kun je je aanmelden: 

werving.clientenradendimencegroep@nl 

Meld je aan! We hebben je nodig.